— článek byl 3.1.2022 aktualizován, aby byly uvedené údaje využitelné pro daňové přiznání za rok 2021—-

Svoje dítě neprodávám, ale pracujícím (novopečeným) maminkám poradím, jak si optimalizovat daně za uplynulý rok 2021.

Daňové přiznání si už od roku 2011 zpracovávám jako OSVČ sama, a tak mi nezbývá než si každoročně nastudovat změny a několikrát zkontrolovat, jestli jsem opravdu uplatnila všechny možné odčitatelné položky i slevy. Je to tak, i na daň existují moje oblíbené slevy! Nicméně pro jistotu podotýkám, že nejsem certifikovaná daňová poradkyně, jen pouhá nadšenkyně do daňové optimalizace.

daňové zvýhodnění na dítě za rok 2021

Novou položkou, kterou jsem v předchozích letech zatím nikdy neuplatňovala, bude právě sleva na dítě, oficiálně: daňové zvýhodnění na dítě. Za rok 2021 si ji můžete jako pracující matka také odečíst, pokud jste měla příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání alespoň na úrovni šestinásobku minimální měsíční mzdy, konkrétně za letošek tedy větší nebo rovny částce 91 200 Kč.

Zaměstnankyně to mají opět jednodušší. Pokud jste za část roku před nástupem na mateřskou stihla odpracovat zmiňovaných 91 200 Kč, stačí dodat na mzdové oddělení kopii nebo scan rodného listu dítěte a ochotná účetní vám se vším pomůže.

Daňové zvýhodnění na děti se za loňský rok (= 2021) uplatňuje v této výši:

  • na 1. dítě 15 204 Kč ročně, tedy 1 267 Kč měsíčně,
  • na 2. dítě 22 320 Kč ročně, tedy 1 860 Kč měsíčně,
  • na každé další dítě 27 840 Kč ročně, tedy 2 320 Kč měsíčně.

Uvedu příklad ze života: Mazaná Matka porodila v březnu 2021 své první dítě. Během rodičovské dovolené podnikala a podařilo se jí vydělat více než 91 200 Kč (při uplatňování daňového paušálu OSVČ je to částka po odečtení paušálních výdajů v příslušné procentuální výši). Ve svém daňovém přiznání za rok 2021 si tak bude moci uplatnit daňové zvýhodnění za 10 měsíců (10 *1267 Kč). Sleva se totiž počítá i za ten měsíc, kdy se dítě narodilo (i kdyby to vycházelo na 30. nebo 31.).

Daňová sleva na dítě, daňové přiznání, daňové zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání, SLEVA NA DANI NA DÍTĚ
Náhled do části daňového tiskopisu, kde se sleva na dítě uplatňuje (rok 2020 je ilustrační).

Pokud se vám podaří optimalizovat vypočtenou daň na menší částku, než je daňové zvýhodnění na dítě, může se vám dokonce stát, že vám stát vyplatí peníze zpět ve formě bonusu. U žádné jiné položky toto není možné.

Nebo si může slevu na dítě uplatnit otec, ale vždy jen jeden z vás. Příště připravím příklad, jak optimalizovat daňové přiznání pracujícího manžela, i když sama jako manželka během rodičovské nepracujete (nebo si vyděláte za celý rok /zdaňovací období/ maximálně 68 000 Kč).

odčitatelné položky

Pokud jste podnikala ještě před porodem, ostatní odčitatelné položky a slevy jsou vám nejspíš už známé.

Za sebe mohu zmínit, že každoročně uplatňuji tyto odčitatelné položky (oficiálně nezdanitelné části daně):

Odčitatelná položka znamená, že vám reálně ušetří 15% z uplatňované částky. V případě maximalizace odpočtu za penzijní spoření je to 15% z 24 000 Kč, tedy 3600 Kč.

A letos tyto daňové slevy:

  • slevu na poplatníka, 27 840 Kč (platí pro rok 2021),
  • daňové zvýhodnění na své 1. dítě (poměrnou část, za 10 měsíců, kdy je na světě).

Snad jsem vás alespoň trošku navedla, jak se nad daňovým přiznáním dá s dětmi uvažovat.

A já už se po dvanácti letech placení těším na svůj první daňový bonus!

.

* článek obsahuje prokliky na externí odkazy