OTCOVSKÁ DOVOLENÁ

Od roku 2017 mají na „dovolenou“ nárok i otcové. Zjednodušeně řečeno, otcovská dovolená je taková čtrnáctidenní mateřská pro tatínky. Její výše se vypočítává naprosto stejně jako peněžitá pomoc v mateřství, a též se jedná o dávku vyplácenou z nemocenského pojištění (jedna ze tří složek sociálního pojištění).

Kdy vzniká otci nárok na otcovskou dovolenou (platí od ledna 2022)

Aby otci dítěte vznikl nárok na otcovskou poporodní péči, musí si hradit nemocenské pojištění alespoň 3 měsíce před začátkem čerpání dávky. Na otcovskou dovolenou může otec nastoupit pouze do 6. týdne věku dítěte, ne později.

OTCOVSKÁ DOVOLENÁ PRO ZAMĚSTNANCE

U zaměstnanců je to opět jednodušší. Stačí se domluvit s interní HR nebo mzdovou účetní, nechat si schválit volno od nadřízeného, a bude vám jednorázově přiznáno 10 pracovních dní + 4 víkendové dny volna nad rámec zákonné dovolené, v kuse. Pro zaměstnance je čerpání otcovské výhodné vždy. Vždy myšleno, že budete mít nárok na další placené volno. Bohužel je výplata otcovské, stejně jako peněžitá pomoc v mateřství, finančně zastropována. Takže finanční výhodnost je nejednoznačná.

Příklad: V roce 2024 vychází maximální dávka otcovské poporodní péče na 1 796 Kč. Maximálně tedy za 14 dní dostane tatínek 1 796 Kč *14 dní, tedy 25 144 Kč. Pokud bych se na to dívala čistě z finančního pohledu, dá se říct, že pokud tatínek zvládne za 14 kalendářních dní = 10 pracovních dní vydělat více než 25 144 Kč čistého, zisk ze zaměstnání je pro něho vyšší než příjem od státu. Na misky vah si ale každý musí dát i dodatečné volno.

otcovská dovolená pro osvč

Pro tatínky podnikatele je ovšem otázkou, zda se jim papírování „vyplatí“. Pokud totiž není OSVČ dosud přihlášena k nemocenskému pojištění, musí se nejdříve dobrovolně zaregistrovat, zjistit si od referentky na ČSSZ výši měsíční platby – tu nejvyšší možnou, zadat příkazy k úhradě na 3 nadcházející měsíce, požádat o dávku otcovské, a pak se ještě po čerpání odhlásit (i když odhlásit se formálně nemusí, účast na nemocenském pojištění zanikne automaticky, pokud nebudou probíhat další platby). Ve finančním vyjádření to znamená, že podnikající otec uhradí minimálně 3x měsíční platbu na nemocenské pojištění a následně ji (po splnění všech výše uvedených kroků) inkasuje 14x zpět za 14 dní otcovské poporodní péče.
Pokud máte tedy doma nastávajícího tatínka podnikatele, můžete mu (třeba ve volném čase před porodem, jen pozor, aby se stihly ty 3 platby) s papírováním pomoci. Podle mě se ale každé mazané matce se vyřizování otcovské za tatínka podnikatele vyplatí, ač reálně získá jen 11 denních dávek (14 dní otcovské minus 3 měsíční platby na nemocenské).

Otec dítěte musí být zapsán v rodném listě, ale nemusí být v manželství.

Pro pořádek ještě uvádím, že tatínkové studenti, evidovaní na úřadu práce, nezaměstnaní, zaměstnanci s příjmem do 10 000 Kč měsíčně na otcovskou nárok nemají.