Je možné jít z rodičovské dovolené s prvním dítětem rovnou zpět na mateřskou s druhým dítětem? Respektive každou maminku spíš zajímá, zda dostane po čerpání rodičovského příspěvku na prvorozené dítě opět peněžitou pomoc v mateřství.

Jde to! Ale…záleží na situaci:

Zaměstnankyně se smlouvou na dobu neurčitou

Jednoduché to mají ale pouze maminky zaměstnankyně. Konkrétně ty se smlouvou na dobu neurčitou, které zároveň stihnout nástup na svoji druhou mateřskou dovolenou nejpozději do 4. narozenin svého prvního dítěte. Ty čeká celý „koloběh“ znovu, relativně bez starostí. Nárok na druhou peněžitou pomoc v mateřství za ně opět vyřídí interní HR, případně mzdová účetní. Výše jejich PPM se vypočítává ze stejné částky jako prvně, i kdyby nepracovaly během rodičovské vůbec nebo pracovaly jen na částečný úvazek.
Za měsíc, kdy nastupujete na 2. mateřskou dovolenou obdržíte pouze „novou“ peněžitou pomoc v mateřství (za předpokladu, že je PPM vyšší než dosud dobíraný RP). Pokud by ale PPM vycházela za část měsíce méně než rodičovský příspěvek, OSSZ nahlásí úřadu práce, kolik vám vyplatila na nové PPM a úřad práce vám ještě za tento přechodný měsíc dopošle dorovnání na měsíční výši dobíraného rodičovského příspěvku.

Zaměstnankyně se smlouvou na dobu určitou

Zaměstnankyně, které měly při prvním těhotenství pracovní smlouvu na dobu určitou, která byla ukončena v průběhu mateřské nebo rodičovské dovolené s 1. dítětem, by musely stihnout nástup na 2. mateřskou dovolenou (nikoliv porod 2. dítěte) do 180 dní od skončení pracovního poměru. 180 dní totiž trvá tzv. zákonná ochranná lhůta. Mazaná matka přemýšlela, do kdy by musela stihnout otěhotnět, aby měla ještě znovu nárok i na mateřskou dovolenou. Vypočetla, že NEJPOZDĚJI 44 dní před koncem pracovní smlouvy na dobu určitou. Jak na to přišla? Těhotenství trvá 40 týdnů, tedy 280 dní. Z toho 180 dní běží ochranná lhůta a 8 týdnů = 56 dní dní před předpokládaným termínem porodu už může nastoupit na druhou mateřskou dovolenou (280 – 56 – 180 = 44).

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nárok na mateřskou při smlouvě na dobu určitou
Příklad, kdy vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství při smlouvě na dobu určitou

Podnikatelka/osvč

OSVČ mají získání nároku na PPM bohužel opět dost složitější, takže se musí opravdu snažit, aby se jich 2. mateřská znovu týkala.

Pokud jste podnikala už před nástupem na mateřskou s prvním dítětem, postup nejspíš znáte. Zklamáním je, že se na nějaké 4. narozeniny ani 180 dní „čehokoliv“ v případě OSVČ moc nehraje. Jestli se tedy nechcete u druhého dítěte spokojit pouze s rodičovským příspěvkem, musíte si znovu , často od nuly, pohlídat splnění zákonných podmínek pro nárok na PPM.

Přesto se tu jeden #mazanytip nabízí, a to pro situaci, kdy chcete mít status vedlejší OSVČ 2x (nebo s 3. dítětem klidně 3x) za sebou, nepřetržitě. Zadaří se tehdy, když stihnete nástup na mateřskou dovolenou s 2. dítětem (máte-li na ni nárok) nebo porod 2. dítěte (nemáte-li nárok na PPM) nejpozději do 4. narozenin prvorozeného potomka. Takové spekulace se vyplatí zejména těm maminkám, které si vlastním podnikáním vydělají maximálně tzv. rozhodnou částku (každý rok se maličko navyšuje & už jsem to tady jednou celkem podrobně popisovala; bavíme se o zisku před zdaněním okolo 100 000 Kč ročně, a díky tomu pouze o minimálních úhradách zdravotního pojištění).

Kdy se musí maminka osvč přihlásit k dobrovolnému nemocenskému pojištění, aby měla nárok na další peněžitou pomoc v mateřství?

Mazanou matku zajímalo, do kdy by nejpozději měla otěhotnět, aby stihla nástup (6 týdnů před plánovaným porodem) na mateřskou dovolenou do 4. narozenin druhého dítěte, a zároveň od kdy si musí platit dobrovolné nemocenské pojištění, aby na PPM měla v této situaci nárok. Vypočetla následující:
9 měsíců = 280 dní těhotenství,
6 týdnů = 56 dní do porodu = 4. narozeniny prvního dítěte,
270 dní dobrovolná účast na nemocenském pojištění (před nástupem na mateřskou),
270 + 56 = 326 dní před termínem porodu,
326 – 270 = 46, k nemocenskému pojištění se musí přihlásit nejméně o 46 dní dříve než by hypoteticky vycházel termín početí 2. dítěte, v reálném životě tedy alespoň 2 měsíce před tím, než se o druhé dítě budou vůbec „snažit“. Aby maximálně využila výhod statusu vedlejší OSVČ, musela by zároveň podruhé otěhotnět nejpozději 224 dní před čtvrtými narozeninami prvního potomka (= 3 roky a 141 dní).

Maximální možnou výši plateb na nemocenské pojištění má každý jinou. Tuto částku zjistíte buď na 2. straně posledního Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Poslední znamená za předchozí ukončený kalendářní rok. Nebo můžete zavolat vaší referentce na OSSZ. Pokud budete mít štěstí a zvedne vám telefon :), podle rodného čísla Vám i sdělí vaše osobní maximální NP.

Příklady, kdy má OSVČ nárok znovu na vyplácení peněžité pomoci v mateřství

Ještě mě napadl příklad, kdy má maminka stále pracovní smlouvu v „předchozím“ zaměstnání, ale začala během mateřské nebo rodičovské navíc podnikat jako OSVČ (vedlejší). V tomto případě se řídí úplně prvním odstavcem. Nárok na mateřskou bude mít vyřešený na základě nemocenského pojištění ze zaměstnání.

Nárok na rodičovský příspěvek zaniká:

  • vyčerpáním celkové částky rodičovského příspěvku,
  • dovršením čtyř let věku dítěte,
  • (posledním dnem v měsíci před měsícem narození dalšího dítěte).

Jednorázové doplacení rodičovského příspěvku

Pokud se během pobírání rodičovského příspěvku rodina rozroste o dalšího potomka. A nestihla by tak vyčerpat stávající dávku do zákonem stanovené celkové výše (Tedy 300 tis., u vícerčat 450 tis. korun = platí pro děti narozené do 31.12.2023. Nebo 350 000 Kč/525 000 Kč pro miminka narozená od 1.1.2024), vyplatí Úřad práce ČR zbývající část rodičovského příspěvku najednou.

Tato výplata proběhne AUTOMATICKY poté, co rodič úřadu oznámí narození nového nejmladšího dítěte. Průběh doplacení RP můžete sledovat online v klientské zóně MPSV.

Podmínkou jednorázové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ,..“.

– zdroj web uradprace.cz ke dni 2.8.2021. Což v překladu znamená, že jeden z rodičů je zaměstnaný (má platnou pracovní smlouvu u zaměstnavatele) nebo aktivně podniká jako osvč.

Pokud vám z jakéhokoliv důvodu nevznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, budete moci čerpat (ode dne porodu) rovnou rodičovský příspěvek. Ve stejné měsíční výši jako na předchozí dítě. Celkem 350 000 Kč pro děti narozené od 1.1.2024. Nárok na rodičovský příspěvek s dalším dítětem máte ode dne jeho narození.

Otázky, které napadaly mazanou matku si ale často pokládají všechny maminky, které uvažují o dalším dítěti. Soudím z diskuzních fór, kde obdobné dotazy padají každou chvíli. Věřím tedy, že se uvedené příklady budou hodit 🙂

Každopádně tyhle počty už jsou trošku vyšší dívčí. Určitě doporučuji konzultaci konkrétní situace s příslušným úřadem práce (ohledně RP). Nebo s vaší okresní správou sociálního zabezpečení (ohledně PPM).