Jaké výdaje v souvislosti s umělým oplodněním (ne)hradí zdravotní pojišťovna? Na jaké částky se můžete připravit? A vhled do financování IVF z pohledu maminek, které si procesem v centrech asistované repordukce už prošly.

Hned na úvod chci podotknout, že se jedná o první článek, který nevychází z mé osobní zkušenosti. Ale poprosila maminky ve svém okolí, které už si touto medicínskou cestou prošly, a budoucí maminky, které léčbu v současnosti podstupují, jestli by nebyly ochotné se podělit o vhled do financování celého procesu léčby a snah o početí miminka za pomoci lékařů. Překvapilo mě, že prakticky všechny oslovené maminky mi informace ochotně poskytly. Za to všem ještě jednou moc děkuji. 

Snažila jsem se o převedení získaných FINANČNÍCH informací do přehlednější struktury. Není mým záměrem, ani v mých silách zprostředkovat informace medicínského charakteru. Zároveň mi je jasné, že ani ze vzorku 20 dotazovaných (kdy každý pár řeší jiný problém, a často ani neví jaký) se nedá vytvořit „univerzální ceník“, přesto jsem se o to alespoň pokusila. Věřím, že i tento vhled může párům, které návštěvy v reprodukčních centrech teprve čekají, pomoci s představou, v jakém finančním rámci se léčba může pohybovat. 

CO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA V SOUVISLOSTI s uMĚLÝM OPLODNĚNÍM HRADÍ?

Inseminaci (= IUI = intrauterinní inseminace), jakožto nejzákladnější formu asistované reprodukce hradí zdravotní pojišťovna 6x za život (od 2/2021 je změna, oproti dřívějšímu počtu 6x do roka). Důležité zmínit, že nespadá pod IVF. Samozřejmě můžete podstoupit více pokusů, ale už jako samoplátce.

Ženám ve věku od 22 – 39 let hradí ZP péči v souvislosti s umělým oplodněním (= IVF = in vitro fertilizace) nejvíce 3x za život, nebo pokud bylo v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy pouze 1 lidské embryo, tak 4x za život.

Zdravotní pojišťovna MŮŽE přispět nebo zcela uhradit:

 • vstupní konzultaci,
 • léčebný plán a přípravu protokolu,
 • vybrané léky na hormonální stimulaci,
 • spermiogram,
 • vyšetření pohlavně přenosných infekcí,
 • AMH,
 • krevní rozbory,
 • odběr oocytů,
 • embryotranfer (v rámci pojišťovnou hrazených 3-4 IVF pokusů),
 • ultrazvuky,
 • genetické vyšetření embryí.

K tomu se bohužel mohou přičíst (a ve většině případů se přičítají)  tzv. speciální laboratorní metody, doplatky za stimulační léky, léky nad limit hrazený zdravotní pojišťovnou. 

Co Pojišťovna v souvislosti s ivf nehradí?

Pojišťovnou NENÍ hrazeno obecně vše, co má zvyšovat pravděpodobnost úspěchu umělého oplodnění. Jedná se např. o tyto speciální laboratorní metody:

 • Intracytoplazmatická injekce spermie (= ICSI), u které kliniky tvrdí, že úspěšnost této metody  je 90%, a kdo by si za téměř jisté oplodnění nepřiplatil.
 • Magnetická separaci spermií (= MACS), kdy se speciální magnetickou metodou vybírají pouze živé nepoškozené spermie.
 • Vylepšené metody ICSI (PICSI = selekce spermií pomocí vazby na hyaluronan nebo MFSS = mikrofluidní selekce spermií)
 • Získání spermií chirurgickým zákrokem (= MESA/TESE)
 • Prodloužená kultivace embryí (díky delší kultivaci, 4-6 dní, v laboratoři & pozdějšímu transferu slibují kliniky o 10 – 15% „lepší výsledek“).
 • Asistovaný hatching (= AH), při kterém dojde k lékařskému narušení ochranné vrstvy embrya.
 • EmbryoGlue = lepidlo, které má pomoci uchycení embrya ke stěně dělohy.
 • Mražení embryí pro pozdější použití = kryokonzervace („pomalejší“ mražení) nebo vitrifikace (téměř okamžité zmražení kvalitního embrya).
 • Transfer již vykultivovaného „rozmrazeného“ embrya (= kryoembryotransfer = KET).

#mazanytip: Z pohledu pojišťovny začíná hrazený pokus IVF vždy stimulací bez ohledu na výsledek. Pokud by se nepodařil odběr vajíček, za včasného jednání je možné tento „nevydařený pokus“ u pojišťovny stornovat. Znamená to však, že na sebe berete 100% úhrady stimulační fáze. 

Dále NEBÝVÁ zdravotní pojišťovnou hrazeno:

 • anestezie (okolo 2000 Kč),
 • stacionář /pobyt na pokoji/ (okolo 300 – 500 Kč).

Pokud se vydáte cestou alternativní medicíny, tak se na pojišťovnu bohužel spoléhat nemůžete vůbec. To stejné platí pro vitamíny & doplňky stravy, jako je kyselina listová (cca 200 Kč za balení) nebo pupalkový olej (také záleží na velikosti balení, v bio kvalitě kolem 500Kč).

Za „stejnou službu“ se můžete setkat v zásadě se třemi různými úrovněmi nacenění:

 1. ve státní klinice, která se maximálně snaží péči pokrýt z veřejného zdravotního pojištění, vč. předepisovaných léků – aby na ně v co největší míře připlácela ZP),
 2. v soukromé klinice, která spolupracuje se zdravotními pojišťovnami, ale nabízí nadstandardní péči i nad rámec úhrad zdravotní pojišťovnou (vč. předepisování „kvalitnějších“ léků),
 3. v soukromé klinice, kde jde 100% nákladů za klientem, bez ohledu na počet pokusů, už od samého začátku.

„CENÍK“ UMĚLÉHO OPLODNĚNÍ NA KLINIKÁCH ASISTOVANÉ REPRODUKCE

Ceník jednotlivých „položek“ si může každý dohledat na webu konkrétního centra asistované reprodukce (=CAR). Jak jsem psala v úvodu, chci nabídnout vhled do financování umělého oplodnění konkrétních párů v reálném životě. „Ceny“ jsou uvedeny vždy za jeden cyklus, a zároveň jde pouze o doplatky z vlastních zdrojů léčeného páru.

 • Za vitamíny a doplňky, které nejsou na lékařský předpis dáte okolo 1000 Kč.
 • Za stimulační léky si průměrně připlatíte kolem 4000 – 9000 Kč (v cenících jsem našla úplně nejvyšší částku 30 000 Kč).
 • Doplatek za základní (= nativní) IVF od 15 000 Kč (to byla úplně nejnižší částka, kterou mi sdělila jedna z dotázaných maminek), s vybranými nadstandardními laboratorními metodami (i za předpokladu částečné úhrady od ZP) klidně 70 000 Kč.
 • Finanční rozmezí vybraných nadstandardních metod:
  • ICSI (obvykle v závislosti na počtu oocytů) 3000 Kč – 8000 Kč
  • MACS 6000 Kč – 8000 Kč
  • PICSI (obvykle jako příplatek k ICSI) 4000 Kč
  • MFSS 5000 Kč – 6000 Kč
  • MESA/TESE 15 000 Kč – 33 500 Kč
  • Prodloužená kultivace embryí 3500 Kč – 7000 Kč
  • Asistovaný hatching 3000 Kč
  • EmbryoGlue 4000 Kč
  • Kryoembryotransfer (KET) 7000 Kč
 • Pokud se odběry vajíček zadaří, a je co mrazit, za kryokonzervaci nebo vitrifikaci si připlatíte další nemalé peníze.
  • Kryokonzervace spermií (často i vč. 1 roku úchování) 4500 Kč – 6000 Kč
  • Vitrifikace embryí vč. 1 roku úchování 7000 Kč – 8000 Kč
  • Za každá dvě zamražená vajíčka kolem 500 Kč – 1500 Kč
  • Případně se ještě doplácí za každý rok uchování okolo 1000 Kč – 1500 Kč
 • Další výdaje, které zdánlivě nesouvisí s léčbou, ale mohou být významnou položkou, jsou cestovní náklady. Pokud nemáte kliniku v rámci města bydliště, mohou se časté (každý 2. nebo 3. den) cesty prodražit.

CENY IVF NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTí KONKRÉTNÍCH MAMINEK

Pro dokreslení představy budou asi nejlepší samotné příběhy (budoucích) „IVF maminek“.

Z finanční stránky jsme čekat bohudík nemuseli. Vím že ale spoustu páru nejdříve šetří, než začnou s celým procesem.
Hned u prvního odběru nám byl doporučen asistovaný hatching, za který se připlácí (3000 Kč). Neměla jsem moc vajíček. Při posledních dvou transferech jsme si pak připlatili i za Embryoglue (5000 Kč). I když byla paní doktorka s roztokem do kterého se embryo ponoří před vkladem skeptická, poslední dva transfery byly úspěšné. Takže za mě obě tyto metody doporučuji.
Po dvou odběrech a třech nezdařených transferech jsem musela na hysteroskopii a laparoskopii. Tam mi vnitřek vyčistili od srůstů a cyst, na které trpím. Po prvním těhotenství a potratu jsem pak byla na kyretáži. Pak následoval poslední transfer (dalších 10 000 Kč).
Zkoušela jsem různé cvičení, hormonální jógu i čínskou medicínu a akupunkturu. Bylo to ale strašně drahé a pro mě velice nepříjemné. A tak jsem se po nějakém čase odevzdala pouze do rukou kliniky.

M.M.: „Je něco co bys udělala příště jinak?“

Určitě bych tolik nebádala po známkách uhnízdění. IVF fóra a vůbec internet mi nějak nepomáhal, spíše naopak. Klid a relax jsem si našla v přírodě a v naši fence, se kterou se vlastně začalo dařit. Chyběl mi přímý kontakt s ženami, které prožily podobné věci. Ten jsem pak ke konci našla právě na Instagramu. Dodnes se s holkama napříč světem sledujeme a občas si i napíšeme.

Maminka Daniela,
Na Instagramu ji najdete jako @ivf_mama_from_prague. Svůj příběh sdílela od samého začátku. Vysněné holčičky Marušky se po 3 letech dočkala, a nyní už s manželem uvažují o dalším pokusu IVF. Aby podpořila ostatní maminky, které si nelehkou cestou také prochází, vytvořila IVF diář (v PDF, zdarma), o který jí můžete na Instagramu napsat!

První konzultace byla bezplatná, měli jsme doporučení od gynekologa, protože mi zjistil PCOS. Pak následovalo genetické vyšetření, kdy jsme zvolili pouze základní variantu, případně jsme si mohli připlatit 10 tisíc za vyšetření PANDA. Po ujištění, že je vše v pořádku jsme začli se spontánní koncepcí. Každý měsíc jsem tedy brala léky, na které byl doplatek. Za celou dobu léčby tímto způsobem (cca 12 měsíců) mi to vychází nějak takto:
Léky na inzulinovou rezistenci celkem: 1032 Kč, léky na navození cyklu: 570 Kč, injekce pro uvolnění vajíčka z folikulu: 900 Kč
Takže celkem za ten rok jsem tam nechala 2512 Kč za léky.
Vzhledem k omezenému počtu ultrazvukových vyšetření hrazených pojišťovnou jsem si zaplatila balíček neomezených UTZ po dobu 6 měsíců za 4000 Kč.
Po roce snažení bez výsledku nás dokonce opustila naše ošetřující lékařka, měnila zaměstnání, tak nám byla přidělena jiná paní doktorka. S tou jsme se dohodli, že tedy zvolíme cestu IVF a šli do toho. Začla jsem si tedy píchat injekce s hormony, to je strašně variabilní podle zdravotního stavu dané pacientky, každopádně jsem celkem za tyto injekce před samotným odběrem vajíček zaplatila 6280 Kč.
Pak nějaké další léky, které jsem měla užívat do samotného KET vyšly na 360 Kč + 290 Kč za vaginální výplachy před zákrokem.
Úhrada samotného zákroku + péče o embryo, spermpacket, kryokonzervace na 1 rok = 38 550 Kč
Takže celkem jsme v tom nechali 51 992 Kč s tím, že dle výpisu mi nějakých 15 000 Kč přispěla zdravotní pojišťovna, což mi přijde opravdu málo.
Nikdy mě ani nenapadlo si to dohromady spočítat, asi jsem se té cifry bála a teď už vím proč.

M.M.: „Chápu správně, že už se zadařilo?“

Zadařilo 🙂 Měla jsem dva měsíce po odběru, že počkáme, až si tělo odpočine a půjdu na transfer. Čekala jsem, až dorazí MS, ta nikde, říkám si fakt divný, na lécích to chodí na minutu přesně. No a šup, byla jsem těhotná, udělali jsme to staromódně doma bez lékařů 😀 Takže mám zmrazený 3 embrya, který čekají na svou slávu za pár let 😀
Na začátku mi bylo řečeno, že budu platit méně za ty injekce, chodila jsem opravdu často na kontrolní ultrazvuky a bylo třeba ještě pár dní pokračovat a přidat na intenzitě, takže se ty částky potom navyšovaly. Smutná realita je však ta, že někdo těch cyklů podstoupí víc, to ty peníze jen lítají do vzduchu a pořád je to bez výsledku.

Budoucí maminka J.

My chodili do brněnské Repromedy a už v základním ceníku šlo vidět, že je to jedna z dražších klinik, ale nečekali jsme, že tam necháme tolik peněz za jedno IVF, celkem nás to vyšlo, přes 70 tisíc a to už jsem potom nepočítala peníze, co jsem dala za léky a hormonální náplasti, které jsem musela kvůli udržení těhotenství aplikovat, až do konce prvního trimestru, plus vitamíny… To tisíce jenom letěly, další věc jsou výdaje, mezi které patří benzín, potom jsem jezdila každý třetí den na kontrolní ultrazvuky, to vše do 60 km vzdálené kliniky, čili kdybych to měla reálně spočítat, vyšlo by to všechno skoro na sto tisíc 🙃 Také mi vadí, že ten proces není více transparentní a nejsou všechny metody do detailu rozpočítány, člověk až při placení jednotlivých metod a zákroků zjistí, kolik co stojí a kolik z toho proplatí pojišťovna, takže jsme pokaždé stáli na recepci při odchodu a procházeli šokem, hlavně v moment, kdy mi nestačily běžné dávky hormonů a musela jsem si dávky navíc úplně hradit, jenže jsme do toho chtěli jít na plno, tak jsme využili všech způsobů, co klinika nabízela. A povedlo se napoprvé, naštěstí 😊

Maminka K.

Já osobně jsem na o dost vyšší částce… hodně záleží i na počtu vajíček. Naše klinika počítá příplatky za speciální metody na základě počtu vajíček. Tím že jsem musela dokupovat stimulační léky, protože jsem nereagovala na injekce, a pak měla i hodně vajíček, tak nás tento léčebný proces vyšel na 90.000 Kč. Za tuto cenu jsme měli 6 zamražených embryí. Do ceny nejsou započítány žádné vitamíny, ty vycházely v průměru asi na 600,- měsíčně. Poté není započítána cesta. Do CAR tu máme cca 250 km. Takže částka stále roste…no a nyní stále pokračujeme. Čeká nás 4. KET za každý platíme 7000,- ( ten první platila pojišťovna protože nebyl ET).

Budoucí maminka B. z IG profilu @ivf_cesta

“ Za IVF se průměrně doplácí kolem 20 – 30 tisíc, někdy však i 50-60 tisíc, pokud to je v rámci těch tří pokusů přes pojišťovnu. Nás to třeba vyšlo zrovna kolem těch 60 tisic, léčili jsme se s manželem oba, tak proto. Kdyby to nebylo v rámci těch tří pokusů, tak by to bylo spíš 100-150 tisíc.“

Maminka T.

My byli na klinice ve Zlíně. IVF cyklus vyšel na 25 000 Kč. A to jsme na něm nijak nešetřili – metoda PICSI, EmbryoGlue, Intralipid. Vyšlo to napoprvé – máme skoro tříletou dceru. A teď jsem těhotná podruhé z původního IVF cyklu = zamraženého embrya. A tento transfer vyšel na 13 000 Kč.

Dvojnásobná maminka L.

Za každou IUI jsme platili 1.000,- + injekce Ovitrelle (cca do 200,-), za IVF jsme platili cca 25.000,-. O cestovních nákladech mám celkem přehled – za loňský rok to bylo 23 návštěv v CAR, vzdálenost 30 km, letos zatím 8. Další podpůrné doplňky: Gynex jsem brala několikrát, cena za jedno baleni 400-500 Kč, kyselina listová, cena záleží na baleni, ale je to v rámci stovek.

Budoucí maminka M.

My jsme až k IVF nedošli, ale chodili jsme do státního CAR. I tak jsme dopláceli za nějaká vyšetření – asi 400 Kč za krevní testy (myslím, že to bylo AMH) a asi 1500 Kč za pěnu, co se používá při vyšetření průchodnosti vejcovodů. A pak jsme byli 4x na inseminaci, pokaždé za 1200 Kč. Ohledně IVF nám bylo řečeno, ať počítáme s doplatkem kolem 30tis. 

Maminka J.

Kromě informací od respondentek jsem čerpala z webů těchto CAR: Gennet, Europe IVF, Reprofit, Pronatal, Repromeda, Andrologická klinika, IVF Zlín, Sanatorium Helios.

Všem, které tahle cesta teprve čeká, bych chtěla popřát mnoho sil a trpělivosti. Ve svém okolí mám i další „příběhy“ se šťastným koncem, takže věřím, že na každého jeho štěstí čeká, když mu jde naproti!