1) Peněžitá pomoc v mateřství

Lidově řečeno mateřská, odborně peněžitá pomoc v mateřství, zkráceně PPM. Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí z nemocenského pojištění. NP jedna ze složek sociálního pojištění odváděná správě sociálního zabezpečení.

Nárok na PPM se tedy posuzuje právě na základě nemocenského pojištění, které musí trvat minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. 
A zároveň, žadatelka o peněžitou pomoc v mateřství musí být nemocensky pojištěna i v době nástupu na dávku. Nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. 

Veškeré podrobnosti k PPM (z pohledu maminky podnikatelky, maminky zaměstnankyně i studentky) najdete v článku: Jak je to s tou mateřskou?

Nejvyšší denní dávka PPM pro rok 2024 vychází na 1 796 Kč. Měsíčně (= za 30 dnů) to tedy bude maximálně 53 880 Kč. Ještě doplním jeden výpočet: 28 týdnů * 7 dnů * 1 796 Kč za den = 352 016 Kč. Úplně nejvyšší PPM, na jakou můžete v roce 2024 v České republice dosáhnout, je vypočtených 352 016 Kč.

Samotná Žádost o peněžitou pomoc v mateřství se podává na OSSZ a musí na ní být razítko od ošetřujícího gynekologa, který potvrzuje předpokládaný termín porodu.

2) NEMOCENSKÁ V SOUVISLOSTI S PORODEM

Pokud jste se jako osvč nestihla včas dobrovolně přihlásit k platbám na nemocenské pojištění, a nemáte tak nárok na PPM, můžete za určitých podmínek získat alespoň nemocenskou v souvislosti s porodem

Nárok na tuto “speciální” nemocenskou vám vznikne, pokud budete účastna na nemocenském pojištění k začátku 6. týdne před očekávaným termínem porodu. 

O nástupu a ukončení této dočasné pracovní neschopnosti rozhoduje ošetřující gynekolog. Obvykle začíná právě 6. týden před očekávaným termínem porodu a končí posledním dnem šestinedělí po porodu. Celkem máte tedy při splnění zákonných podmínek nárok na 12 týdnů nemocenské (místo peněžité pomoci v mateřství). Zároveň není nijak omezen výkon samostatné výdělečné činnosti. Můžete tedy i během této doby osobně podnikat a fakturovat.

3) PORODNÉ

Pokud patříte mezi rodiny, které mají za poslední čtvrtletí opravdu nízké (čisté) příjmy. Konkrétně do 2,7 násobku životního minima, můžete požádat o jednorázové porodné (na první = 13 000 Kč nebo druhé dítě = 10 000 Kč). A při splnění obdobné podmínky můžete žádat i o přídavky na dítě.

Od 1. 7. 2022 je životní minimum 4 620 Kč. Takže se bavíme o částce 2,7 * 4620 Kč = 12 474 Kč měsíčně na jednotlivou osobu v domácnosti (např. maminka samoživitelka). S každou další osobou v domácnosti se připočítává trošičku jiná (menší částka). Např. pro dítě do 6 let je životní minimum 2 360 Kč měsíčně. Zda na tento příspěvky dosáhnete, snadno zjistíte díky nejrůznějším kalkulačkám na internetu. A následně o porodné můžete požádat přes identitu občana online na webu MPSV.

3) PŘÍDAVKY NA DÍTĚ

Přídavek na dítě se také vyplácí na základě přezkoumání čistého příjmu rodiny. Ten musí být nižší než 3,4násobek životního minima rodiny. Online žádost i aktuální výši přídavků najdete na oficiálních stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro představu (psáno koncem roku 2022): Pokud rodinu tvoří 2 dospělí a jedno dítě do 6 let, měsíční čistý příjem rodiny nesmí přesáhnout 35 530 Kč, aby jí vzikl na přídavek nárok.

Pokud se bavíme o mamince samoživitelce, která má prvního potomka do 6 let, její čistý příjem nesmí být vyšší než 22 474 Kč, aby na přídavek na dítě dosáhla.

4) OTCOVSKÁ POPORODNÍ PÉČE

Od roku 2017 mají na “dovolenou” nárok i otcové. Zjednodušeně řečeno, otcovská dovolená je taková čtrnáctidenní mateřská pro tatínky. Její výše se vypočítává naprosto stejně jako peněžitá pomoc v mateřství. Též se jedná o dávku vyplácenou z nemocenského pojištění.

Aby otci dítěte vznikl nárok na otcovskou poporodní péči, musí si hradit nemocenské pojištění alespoň 3 měsíce před začátkem čerpání dávky. Na otcovskou dovolenou může otec nastoupit pouze do 6. týdne věku dítěte, ne později.

Otcovská dovolená pro tatínky ZAMĚSTNACE

U zaměstnanců je to jednodušší. Stačí se domluvit s interní HR nebo mzdovou účetní, požádat přímoho nadřízeného o schválení volna, a bude vám jednorázově přiznáno 10 pracovních dní + 4 víkendové dny volna nad rámec zákonné dovolené, v kuse. Pro zaměstnance je čerpání otcovské výhodné vždy. Vždy myšleno, že budete mít nárok na další placené volno. Bohužel je výplata otcovské, stejně jako peněžitá pomoc v mateřství, finančně zastropována. Takže finanční výhodnost je nejednoznačná. 

Výpočty otcovské poporodní péče najdete v samostaném článku ZDE.

Otcovská dovolená pro tatínky OSVČ

Pro tatínky podnikatele je ovšem otázkou, zda se jim papírování “vyplatí”. Pokud totiž není OSVČ dosud přihlášena k nemocenskému pojištění, musí se nejdříve dobrovolně zaregistrovat, zjistit si od referentky na ČSSZ výši měsíční platby – tu nejvyšší možnou, zadat příkazy k úhradě na 3 nadcházející měsíce, požádat o dávku otcovské, a pak se ještě po čerpání odhlásit. I když, formálně se odhlašovat nemusí, účast na nemocenském pojištění zanikne automaticky, pokud nebudou probíhat další platby.

Ve finančním vyjádření to znamená, že podnikající otec uhradí minimálně 3x měsíční platbu na nemocenské pojištění a následně ji (po splnění všech výše uvedených kroků) inkasuje 14x zpět za 14 dní otcovské poporodní péče. Pokud máte tedy doma nastávajícího tatínka podnikatele, můžete mu (třeba ve volném čase před porodem, jen pozor, aby se stihly ty 3 platby) s papírováním pomoci. Podle mě se ale každé mazané matce se vyřizování otcovské za tatínka podnikatele vyplatí. Ač reálně získá jen 11 denních dávek (14 dní otcovské minus 3 měsíční platby na nemocenské)

Otec dítěte musí být zapsán v rodném listě, ale nemusí být v manželství. 

Pro pořádek ještě uvádím, že tatínkové studenti, evidovaní na úřadu práce, nezaměstnaní, zaměstnanci s příjmem do 10 000 Kč měsíčně na otcovskou nárok nemají.

5) RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Rodičovská dovolená může být do 3 let věku dítěte = pracovní volno, které dostanete od zaměstnavatele, a pokud máte smlouvu na dobu neurčitou. A drží vám v zaměstnání pracovní místo.

Rodičovský příspěvek je dávkou ze systému státní sociální podpory ve výši 350 000 Kč. A můžete jej čerpat do 3. narozenin dítěte. (Platí pro děti narozené od 1.1.2024.)

Maximální měsíční RP může být maximálně tolik, kolik byla předchozí výše peněžité pomoci v mateřství. Pokud jste na ni nárok neměla, tak je to nanejvýš 13 000 Kč měsíčně. 19 500 Kč pro maminku vícerčat. A zároveň budete mít nárok na rodičovský příspěvek ode dne porodu.

Požádat o RP lze online přes formulář na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Do žádosti se jednoduše přihlásíte přes Identitu občana nebo přes datovou schránku. Všechny osobní údaje se do formuláře načítají automaticky ze systému. O RP si žádá každá maminka sama za sebe.

K samotnému podání žádosti o RP budete potřebovat:

  • žádost o rodičovský příspěvek,
  • rodný list dítěte.

Porodnice posílá podklady pro vystavení rodného listu přímo na matriku. Rodný list si cca do týdne do porodu můžete osobně vyzvednou nebo vám jej zašle přes Českou poštu doporučeně.

Maminky, které neměly nárok na peněžitou pomoc v mateřství, mohou zažádat o rodičovský příspěvek hned po porodu. Ihned, jakmile zají rodné číslo dítěte z rodného listu.

Ve větším detailu se rodičovskému příspěvku & rodičovské dovolené věnuji tady.

6) MIMOŘÁDNÝ PŘÍSPĚVEK 5000 Kč NA DÍTĚ

Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022. Na děti narozené v roce 2023 příspěvek schválený není, a nejspíše ani nebude. Spíše se hovoří o plošném navýšení rodičovského příspěvku. Na mimořádný příspěvek pět tisíc dosáhne rodina, jejíž příjem v roce 2021 byl do jednoho milionu korun hrubého. Požádat můžete nejpozději do 1. 7. 2023. Do hrubých příjmů se započítávají např.: příjmy ze závislé činnosti = zaměstnání, i brigády na dohody; příjmy ze samostatné výdělečné činnosti; příjmy z nájmu, podpora v nezaměstnanosti. Žádost můžete vyplnit na webu MPSV online přes identitu občana nebo osobně na Czechpointu na obecních a krajských úřadech.