1. matka neměla nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Nejjednodušší případ, kdy se čerpání rodičovského příspěvku přes otce vyplatí, je situace, kdy by matka dosáhla na rodičovský příspěvek maximálně ve výši 13 000 Kč měsíčně. Nejčastěji, pokud jí nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. A díky otcově vyššímu vyměřovacímu základu chtějí jako rodina (vy)čerpat rodičovský příspěvek rychleji (= po vyšších měsíčních dávkách). Otec vyplní Žádost o rodičovský příspěvek, Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku a přiloží rodný list dítěte. Vše zmíněné podá (osobně nebo elektronicky) na příslušný úřad práce. Jelikož se do žádosti píše i rodné číslo dítěte (& přikládá se rodný list), podání je možné až po narození dítěte. Respektive po vystavení rodného listu matrikou. Porodnice posílá podklady pro vystavení rodného listu přímo na matriku. Rodný list si cca do týdne můžete vyzvednout osobně nebo vám jej pošlou Českou poštou doporučeně.

ZMĚNA VÝŠE RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Pro úplnost tedy doplním, že po vždy po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců je možné požádat na úřad práce o změnu výše měsíční částky rodičovského příspěvku (i směrem dolů). Pobírání rodičovského příspěvku se nevylučuje s návratem do práce, a zároveň nesouvisí s rodičovskou dovolenou u zaměstnavatele. Obava o zrychlený nástup zpět do práce není na místě.

Pokud se vás podobná situace týká, určitě doporučuji kontaktovat:

1) příslušný úřad práce pro vykomunikování žádosti o změnu osoby i výše čerpání,

2) zaměstnavatele & případně okresní správu sociálního zabezpečení ohledně nadcházející peněžité pomoci v mateřství.

Ačkoliv podklady pro své články čerpám výhradně ze státem publikovaných zdrojů, přesné výpočty a potvrzení nároku na dávky získáte opravdu jen na oficiálních úřadech.