1. matka neměla nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Nejjednodušší případ, kdy se čerpání rodičovského příspěvku přes otce vyplatí, je situace, kdy by matka dosáhla na rodičovský příspěvek maximálně ve výši 13 000 Kč měsíčně. Nejčastěji, pokud jí nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství. A díky otcově vyššímu vyměřovacímu základu chtějí jako rodina (vy)čerpat rodičovský příspěvek rychleji (= po vyšších měsíčních dávkách). Otec vyplní Žádost o rodičovský příspěvek, Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku a přiloží rodný list dítěte. Vše zmíněné podá (osobně nebo elektronicky) na příslušný úřad práce. Jelikož se do žádosti píše i rodné číslo dítěte (& přikládá se rodný list), podání je možné až po narození dítěte. Respektive po vystavení rodného listu matrikou. Porodnice posílá podklady pro vystavení rodného listu přímo na matriku. Rodný list si cca do týdne můžete vyzvednout osobně nebo vám jej pošlou Českou poštou doporučeně.

2. do rodiny brzy přibude další miminko

„Složitější“ možnosti budou chtít využít zejména maminky, které chtějí před příchodem druhého (dalšího) potomka vyčerpat co nejvíce z dosavadního rodičovského příspěvku. Opět za předpokladu, že otec má větší vyměřovací základ než matka. Tuto situaci mělo smysl proaktivně řešit zejména do července 2021. Od srpna 2021 nově existuje varianta JEDNORÁZOVÉHO DOPLACENÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU na starší dítě. Klička přes otce“ nemusí být ani potřeba.

Informace jsem čerpala ze stránek uradprace.cz: „Pokud se během pobírání rodičovského příspěvku rodina rozroste o dalšího potomka, a nestihla by tak vyčerpat stávající dávku do zákonem stanovené celkové výše, tedy 300 tis., u vícerčat 450 tis. korun, vyplatí Úřad práce ČR zbývající část rodičovského příspěvku najednou. Tato výplata proběhne poté, co rodič úřadu oznámí narození nového nejmladšího dítěte. Podmínkou jednorázové výplaty částky je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození nejmladšího dítěte v rodině stanovit denní vyměřovací základ, nebo že je alespoň jeden z rodičů k tomuto datu považován pro účely důchodového pojištění za osobu samostatně výdělečně činnou.“ = Poslední větu chápu tak, že pokud má maminka opět nárok na PPM nebo je ke dni narození nejmladšího potomka otec zaměstnán či podniká na IČO, podmínka pro jednorázové doplacení RP je splněna.

ZMĚNA VÝŠE RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Pro úplnost tedy doplním, že po vždy po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců je možné požádat na úřad práce o změnu výše měsíční částky rodičovského příspěvku (i směrem dolů). Pobírání rodičovského příspěvku se nevylučuje s návratem do práce, a zároveň nesouvisí s rodičovskou dovolenou u zaměstnavatele. Obava o zrychlený nástup zpět do práce není na místě.

Pokud se vás podobná situace týká, určitě doporučuji kontaktovat:

1) příslušný úřad práce pro vykomunikování žádosti o změnu osoby i výše čerpání,

2) zaměstnavatele & případně okresní správu sociálního zabezpečení ohledně nadcházející peněžité pomoci v mateřství.

Ačkoliv podklady pro své články čerpám výhradně ze státem publikovaných zdrojů, přesné výpočty a potvrzení nároku na dávky získáte opravdu jen na oficiálních úřadech.