Na blogu už můžete najít obecný článek, že rodičovská dovolená není to samé jako rodičovský příspěvek. Sepisovala jsem už informace ke specifické situaci, kdy se z rodičovské dovolené vrátíte plynule znovu rovnou na mateřskou. Nebo kdy se vyplatí navýšení rodičovského příspěvku přes vyměřovací základ otce.

Dnes jsem se rozhodla na základě vlastní zkušenosti tuhle sérii o RP doplnit ještě o návod, jak požádat o změnu měsíční výše rodičovského příspěvku.

PROČ MĚNIT VÝŠI RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU?

 1. OSVČ (& můj důvod ke snížení RP)
  Možná už jste zaregistrovali, že jsem přes 10 let OSVČ. Rodičovský příspěvek jsem si chtěla z velké části vybrat co možná nejrychleji, konkrétně za 15 měsíců. Kvůli inflaci. Dnes mají pro mě peníze z rodičovského příspěvku větší hodnotu, než by měly třeba za rok, za dva nebo za tři. Zjednodušeně řečeno, dneska si koupím za stejné peníze reálně více než příští rok.

  Zároveň je pro mě ale výhodné využívat případné daňové výhody, které plynou ze statusu „OSVČ vedlejší“. Proto si chci pravidelné vyplácení RP alespoň v nějaké mini výši ponechat až do 4 let věku naší Medy. Pobírání RP je totiž automaticky důvodem pro zařazení do kategorie „vedlejší“.


  Zálohy na sociální i zdravotní platím sice každý měsíc (podle mých reálných výdělků v loňském roce), ale nemusím se řídit minimální výší zálohy, která je jinak stanovena pro hlavní OSVČ.


  Zároveň pokud bych za kalendářní rok nepřekročila rozhodnou částku, odvedu pak pouze zanedbatelnou platbu na zdravotní pojištění.

  *Samozřejmě budu mnohem raději, pokud letos nakonec vydělám více než je rozhodná částka 🙂. Dopředu nikdy nemám jistotu, kolik to přesně bude. Proto chci mít v tomto směru dveře otevřené. A kdyby náhodou se nedařilo, nebudu nucena platit fixní minimální odvody.

  Příklady propočtů k daňovým odvodům a výši rozhodné částky pro aktuální rok najdete případně v článku o podnikání.
 2. POTENCIÁLNÍ DŮVOD KE ZVÝŠENÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU
  Zjistíte, že jste znovu těhotná a budete si chtít vybrat co největší částku z rodičovského příspěvku na předchozí dítě. Pokud už máte nastavenou měsíční výši RP na vaše maximum, můžete zvážit variantu čerpání RP přes otce. PR pobírá stále matka, ale doloží se denní vyměřovací základ otce dítěte (platný v den narození nejmladšího dítěte).

  Od srpna 2021 nově existuje varianta JEDNORÁZOVÉHO DOPLACENÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU na starší dítě. Takže tahle „klička přes otce“ nemusí být ani potřeba.
 3. OBECNÝ DŮVOD KE SNÍŽENÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU
  Čerpala jste RP od začátku v maximální možné výši, ale brzy byste jej už dobrala úplně. Proto si chcete měsíční částky jen snížit, a nadále dostávat byť menší, ale stále pravidelné, platby od státu. Tady může být důvodem obava, že peníze utratíte a pak „nebudete vycházet“

JAK ZMĚNIT VÝŠI RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU?

O změnu výše RP se žádá příslušný úřad práce (na stejném, kde jste žádali o RP původně):

Osobně bych určitě volila žádost skrz online portál Jenda. Do zóny se přihlásíte doslova na dva kliky. Tedy za předpokladu, že máte bankovní identitu, Moje ID nebo třeba eObčanku. Pro mě je nejpohodlnější využití bankovní identity skrz prokliknutí přihlášení do internetového bankovnictví. Úřad práce si o vás načte veškeré osobní údaje, vč. informací od ČSSZ.

O změnu můžete požádat každé 3 měsíce, respektive vždy po uplynutí 3 celých kalendářních měsíců.

Volba výše rodičovského příspěvku MPSV, úřad práce
Vzor formuláře od MPSV

CO KDYŽ RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK VYČERPÁM DŘÍV NEŽ SE BUDU CHTÍT VRÁTIT DO PRÁCE? KDO JE STÁTNÍ POJIŠTĚNEC?

Na závěr chci ještě doplnit pojem STÁTNÍ POJIŠTĚNEC, který nám zároveň dává odpověď na otázku „kdo za mě platí nebo bude platit zdravotní pojištění?“. Tady si dovolím použít přehled od VZP ČR a vyberu relevantní kategorie osob, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát:

 • příjemci rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře;
 • ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené (podle zákoníku práce);
 • osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění.
 • Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Podmínka se považuje za splněnou jen tehdy, pokud: jde o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, nebo dítě není umístěno v zařízení s týdenním či celoročním pobytem, nebo dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně, nebo dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení, či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy. Do této kategorie se může zařadit u jednoho dítěte vždy pouze jedna osoba, a to otec, matka, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Do této kategorie se nemůže zařadit osoba, která má příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

Pokud jste na blogu nenašli odpověď na všechny vaše otázky související s rodičovských příspěvkem, budu moc ráda, když mi napíšete do komentáře, na e-mail nebo třeba na Instragramu. Nejlépe si mi přepravují nové články na témata, která mohou být potenciálně užitečná pro více rodičů:) Moc děkuji!