Na Instagramu mi poslední dobou do zpráv chodily nejrůznější dotazy, na které byla shodná odpověď: „Vy si platit nic nemusíte, jste/budete v kategorii státní pojištěnec, a proto za Vás bude hradit zdravotní pojištění stát.“

Věřím, že pokud tady objasním, v jakých situacích do kategorie „státní pojištěnec“ jako maminka spadáte, bude pro vás zase o trošku jednodušší se v zákonech zorientovat.

Kdo je státní pojištěnec?

Stát platí měsíční pojistné na zdravotním pojištění za tyto kategorie (související s mateřstvím nebo rodičovstvím):

  1. ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené (podle zákoníku práce);
  2. příjemce rodičovského příspěvku (podle zákona o státní sociální podpoře);
  3. osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství (podle předpisů o nemocenském pojištění).
  4. A osoby (naječastěji „ženy v domácnosti“) celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

U prvních tří zmiňovaných skupin je to jasné. Celodenní, osobní a řádná péče znamená, že dítě nesvěříte nikomu jinému na hlídání. Nedáte jej do jeslí nebo školky na více než 4 hodiny denně nebo „dítě plnící povinnou školní docházku není umístěno ve školním zařízení či jiném obdobném zařízení po dobu přesahující návštěvu školy“ . V překladu = nechodí do družiny. A zároveň se do 4. zmiňované kategorie neřadí ten, kdo má příjmy ze zaměstnání nebo podniká na IČO. Za zaměstnání se v tomto případě nepovažuje práce na DPP s odměnou do 10 000 Kč měsíčně či práce na DPČ s odměnou nižší než 4 000 Kč za měsíc.

* Kategorií státních pojištěnců je ale mnohem víc (třeba i uchazeči o zaměstnání přihlášení na úřadu práce), ty další už ale přímo nesouvisejí s mateřstvím nebo rodičovstvím, proto je zde nezmiňuji.

Ještě mě napadlo znovu připomenout podmínku, která se tématu státních pojištěnců sice úplně netýká, ale jejím překročením by vám zanikl nárok na rodičovský příspěvek. Máte-li dítě do 2 let, můžete ho umístit do jeslí/ dětské skupiny maximálně na 92 hodin měsíčně, aniž byste o RP přišli. Docházka dítěte staršího než dva roky už se nesleduje.

Příklad ze života: „Dítě mi nevzali do školky, ale rodičovská už mi skončila.“

Nejčetněji si neví maminky rady v situaci, kdy jim dítě ještě nevezmou do školky. Maminka už vyčerpala celý RP, chtěla se od září vrátit do práce, protože jejímu synovi už budou 10.9. tři roky. Do státní školky se ale bohužel z důvodu plné kapacity pro letošek nedostal. Maminka se tedy rozhodne být ještě rok s dítětem doma. -> Bude stále státí pojištěnec, po vyčerpání RP musí své zdravotní pojišťovně nahlásit, že už RP nepobírá, ale na základě čestného prohlášení chce být u ZP vedena jako osoba celodenně pečující o dítě do 7 let. Čestné prohlášení si můžete vytvořit buď sami nebo použít vzor připravený vaší pojišťovnou.

Každou změnu kategorie, ať už jde o vznik nebo zánik nároku na placení zdravotního pojištění ze strany státu, musí pojištěnec hlásit své ZP do 8 dnů. Změny jdou u většiny pojištoven nahlašovat elektronicky, obvykle přes určený formulář. Já třeba vše řeším online přes Vitakartu (OZP).

Za zaměstnankyni, která nastupuje na mateřskou dovolenou nahlásí změnu její zaměstnavatel. Stejně tak, když se maminka zaměstnankyně vrací zpět do práce po rodičovské dovolené, vyřídí za ni vše potřebné mzdová účetní nebo personální oddělení. OSVČ si veškeré změny nahlašují samy (jako vždycky:)).

A kdo za vás platí sociální (důchodové) pojištění?

Pokud nepracujete, tak nikdo. Jednoduchým vysvětlením je pojem tzv. náhradní doba pojištění. V souvislosti s mateřstvím a rodičovstím jde o dobu osobní péče o dítě do 4 let. Po dobu trvání náhradní doby pojištění si nemusíte platit pojistné na důchodové pojištění, neplatí ho za vás ani stát. Přesto se tahle náhradní doba důchodového pojištění započítává do celkové doby potřebné pro vznik nároku na starobdní důchod. (Doba péče se započítává jen jednomu z rodičů a opět dokládá česným prohlášením při žádání o důchod.)

Pokud ale pracujete, pojistné odvádí z dosaženého příjmu zaměstnavatel (OSVČ odvádí sociální pojištění při překročení rozhodné částky sama) a péče o děti není zohledněna.

O to, že bych měla mít asi za 35 let nárok na nějaký důchod se moc nestrachuji. Sem tam se mě na placení sociálního pojištění taky někdo zeptá, tak ať to tu mám komplet!