Sama jsem přes 10 let OSVČ. Zaměstnanecký poměr se mě bohužel nikdy netýkal. Řádná dovolená je jedna z výhod, kterou maminkám zaměstnankyním opravdu závidím. Dotazy tohoto typu mi ale stále chodí, tak si toto téma zpracuji (podle nové právní úpravy od 1.1.2021) třeba do „příštího života“, ale hlavně pro maminky, které mají trvající zaměstnaneckou smlouvu v době nástupu na mateřskou dovolenou.

Pro pořádek uvedu, že v souvislosti se zaměstnáním rozlišujeme 3 typy dovolené:

  1. „řádná“ dovolená = za celý kalendářní rok nebo její poměrnou část nebo dovolená za odpracované dny;
  2. mateřská dovolená = 28 týdnů, nástup 6-8 týdnů před termínem porodu;
  3. rodičovská dovolená = max. do 3 let věku dítěte.

Řádná je prosím pěkně pouze moje označení, aby se nám dovolené nepletly.

CO SE ZAPOČÍTÁVÁ DO NÁROKU NA „ŘÁDNOU“ DOVOLENOU?

Z hlediska nároku na „řádnou dovolenou“ se za výkon práce považuje (= posuzuje se stejně, jako kdybste normálně chodila do práce):

  • mateřská dovolená,
  • dovolená.

Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou nepovažuje:

  • rodičovská dovolená,
  • dočasná pracovní neschopnost (např. rizikové těhotenství).

KDY POŽÁDAT O ŘÁDNOU DOVOLENOU, když ji chcete čerpat ihned PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ?

#mazanytip: Požádejte zaměstnavatele o čerpání dovolené ještě před skončením mateřské dovolené tak, aby vám „řádná“ dovolená plynule navazovala na tu mateřskou. Zaměstnavatel je v této situaci povinnen žádosti vyhovět. Pokud byste požádat nestihla nebo zapomněla, je možné dovolenou dočerpat po skončení rodičovské. Nicméně vaše rodičovská dovolená bude uvažována jen do dvacetinásobku týdenní pracovní doby (obvykle 20 x 8 hodin = 800 hodin), zbytek bude pokrácen. Na závěr článku přidávám jeden nejběžnější a nejméně komplikovaný příklad výpočtu. Zaměstnavatel bude pravděpodobně váš nárok na dovolenou počítat v účetním /mzdovém/ softwaru, takže vy sama přesný vzorček nepotřebujete.

na řádnou dovolenou máte právo

Pokud by vám zaměstnavatel s žádností nechtěl vyhovět, můžete se obrátit na odborovou organizaci (samozřejmě jen pokud obory ve firmě máte). Odborová organizace hájí zájmy zaměstnanců před zaměstnavatelem (osobně z ekonomických důvodů odbory neschvaluji, ani nepodporuji, ale v téhle situaci se vám mohou hodit, což chápu:)), takže vám pomůže s vysvětlením nároku mzdové účtárně nebo internímu HR. Pokud odbory u zaměstnavatele nemáte, druhou variantou je podání stížnosti na oblastní inspektorát práce, který provede příslušnou kontrolu a dohlédne na dodržení zákoníku práce = na to, abyste dovolenou dostali proplacenou.

Kdy požádat o dovolenou v souvislosti s mateřskou dovolenou u zaměstnavatele?

Vzniká nějaký nárok na dovolenou při druhém dítěti, když mám u zaměstnavatele pracovní smlouvu na dobu neurčitou? Z rodičáku s prvním dítětem jsem hned nastupovala zpět na mateřskou dovolenou, která mi v pálce září končí a právě netuším, zda mi za dobu trvání mateřské s druhým díětem vznikl nějaký nárok u zaměstnavatele na dovolenou, který by se proplácel mezi ukončením mateřské a přecházení na rodičák – stejně jako mi to bylo proplacno při prvním dítěti.“

Dotaz, který mi přišel do soukromé zprávy na Instagramu
Kdy požádat o „řádnou“ dovolenou v souvislosti s další mateřskou dovolenou u zaměstnavatele?

JAK O DOVOLENOU POŽÁDAT?

Dne 23.1.2021 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Dne 14.3.2021 se mi narodila dcera Meda. Dne 5.8. 2021 mi skončí mateřská dovolená. Mateřská dovolená se považuje z pohledu nároku na dovolenou jako výkon práce. Žádám o čerpání celé dovolené za rok 2021, tj. v rozsahu pěti týdnů tak, aby bezprostředně navazoval na moji mateřskou dovolenou, tj. od 6.8. 2021 do 10.9. 2021.

VZOR ŽÁDOSTI O DOVOLENOU podle M.M. (adresujte písemně zaměstnavateli, označte datem, místem a podepište se)

Jak je to s výpočtem dovolené v praxi?

Vzorový příklad pro maminku, která pracuje u zaměstnavatele, který nabízí 5 týdnů dovolené (5. týden dovolené je totiž celkem běžný benefit):

Dovolená za kalendářní rok = 5 x 40 = 200 hodin
M.M. požádala o čerpání dovolené od 6. 8. 2021 do 3. 9. 2021 (5 týdnů = 200 hodin). Od 4. 9. 2021 je na rodičovské dovolené.
Zaměstnankyně odpracovala v roce 2021 alespoň dvanáctinásobek týdenní pracovní doby (mateřská dovolená i samotné čerpání dovolené se považuje za výkon práce), nepřítomnost z důvodu čerpání rodičovské dovolené bude posuzovaná jako výkon práce maximálně do výše dvacetinásobku týdenní pracovní doby.
Doba čerpání rodičovské dovolené: 11.9. – 31. 12. = 76 pracovních dní x 8 = 608 hodin
Počet hodin nepřítomnost v práci celkem podle § 216 ZP: 608 hodin
Dvacetinásobek týdenní pracovní doby = 20 x 40 = 800 hodin
Doba nepřítomnosti podle § 216 ZP nepřesahuje dvacetinásobek týdenní pracovní doby, maminka zaměstnankyně má tedy nárok na celou dovolenou za kalendářní rok (5 x 40 = 200 hodin).

Ještě to zkusím vysvětlit úplně zjednodušeně (ale ne zcela správně!). Porovnávejte vždy počet pracovních dní na rodičovské dovolené (= počet dní, kdy jste považována za nepracující) s dvacetinásobkem týdenní pracovní doby (nejčastěji to bude těch 800 hodin). Pokud vám vyjde, že budete na rodičovské (případně na neschopence) méně než 800 hodin (= méně než 20 týdnů), dovolená se vám krátit nebude.

#mazanytip

#mazanytip: Ještě je potřeba si uvědomit, že během čerpání řádné dovolené mezi mateřskou a rodičovskou nejste ochranné době, a není tudíž nejste ani chráněni před výpovědí! V praxi by to ale znamenalo, že pokud vám bude dána ze strany zaměstnavatele výpověď, během výpovědní lhůty stejně nastoupíte na rodičovskou dovolenou, čímž dojde k přerušení výpovědní doby, která doběhně až po vašem návratu do práce.

A na úplný závěr chci pro přehlednost zmínit, že rodičovský příspěvek můžete začít pobírat ihned po skončení mateřské dovolené = pobírání peněžité pomoci v mateřství. PPM a mateřská dovolená se v zásadě časově překrývají, ale čerpání rodičovské dovolené a pobírání rodičovského příspěvku spolu časově nesouvisí = nemusí se překrývat. O RP tedy klidně požádejte úřad práce ve stejný čas, jako budete žádat zaměstnavatele o čerpání řádné dovolené. V jeden měsíc vám pak na účet přijde RP i platba od zaměstnavatele.