Téma, do kterého se mi moc nechtělo. Sama totiž využívám posledních x let pouze fakturaci. Na dohody (DPP a DPČ) jsem pracovala naposledy na střední škole nebo možná při začátku bakalářského studia. A od té doby se podmínky dohod poměrně dost změnily.

Kdo by si chtěl počít něco osobnějšího, z loňska tu můžete najít i článek “Žebříček nejhorších brigád, které mě přesvědčily studovat”. Všechny tyhle brigádky byly na Dohodou o provedení práce.

A teď k tomu užitečnému:

Jaký je rozdíl mezi DPP a DPČ?

V obou případech jde o zaměstnání podle Zákoníku práce, ale jedná se o práci konananou mimo pracovní poměr. Obě dohody musí být uzavřeny písemně, jinak neplatí. Vypsán musí být pracovní úkol, odměna, pracovní doba, a na jak dlouho je dohoda uzavřena (může být samozřejmě na “neurčito”). Ani u DPP, ani u DPČ není zkušební doba a nemáte nárok na žádné odstupné.

DPP = DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

 • Rozsah práce na DPP může být maximálně 300 hodin v kalendářním roce. Do 300 hodin se započítávají všechny dohody uzavřené u stejného zaměstnavatele.
 • Raději opakuji, že u DPP není žádná zkušební doba, ani nárok na odstupné a může být ukončena kdykoliv bez udání důvodu – z obou stran.
 • Při výdělku do 10 000 Kč měsíčně se z DPP neodvádí sociální (SP) ani zdravotní pojištění (ZP). Vydělat nad 10 000 Kč na základě DPP samozřejmě můžete, ale váš výdělek bude podléhat SP a ZP ve stejné výši jako u pracovního poměru. Příjmy z různých dohod u stejného zaměstnavatele se opět sčítají, takže to nelze obcházet uzavřením více různých DPP.
 • Pro příklad uvedu konkrétní čísla. VŽDY za předpokladu, že podepíšete “růžové prohlášení” = Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, na základě kterého zaměstnavatel určuje, zda vám bude srážet daňovou zálohu, nebo vám srazí konečná srážková daň. U výpočtů nezohledňuji počet dětí, ani případnou invaliditu nebo denní studium:
  • Pokud si vyděláte 9 900 Kč, dostanete 9 900 Kč čistého.
  • Při výdělku 10 000 Kč, obdržíte 10 000 Kč čistého. “Čistého = hrubého” je díky slevě na poplatníka (2 320 Kč měsíčně), nikoliv kvůli tomu, že byste příjem nedanili. Je sražena 15% záloha a daň z příjmů, ale díky této slevě, to vyjde stejně.
  • Při výdělku 10 001 Kč si vyděláte už jen 8 901 Kč.
  • 15 200 Kč (= výše minimální měsíční mzdy pro rok 2021) hrubého je 13 528 Kč čistého.

DPČ = DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

 • U DPČ se neřídíme omezením 300 hodin za kalendářní rok, ale omezením 20 hodin týdně.
 • DPČ je možné na základě domluvy ukončit k domluvenému dni nebo ji může jedna ze stran zrušit s 15denní výpovědní lhůtou. Lhůta se počítá ode dne, kdy byla výpověď doručena 2. straně.
 • Při výdělku do 3499 měsíčně se z dohody o pracovní činnosti neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Vydělat nad 3 499 Kč si na DPČ také samozřejmě můžete, ale váš výdělek bude podléhat SP a ZP ve stejné výši jako u pracovního poměru. Pro příklad opět uvedu konkrétní čísla (opět vše za předpokladu, že podepíšete “růžové prohlášení”):
  • Měsíčně: 3 499 Kč hrubého je pro vás 3 499 Kč čistého (15% daň s příjmů je sice 525 Kč, ale díky podepsanému prohlášení dostanete od státu slevu na poplatníka 2320 Kč, která daň zcela pokryje).
  • Při výdělku 3 500 Kč měsíčně hrubého je to pro vás už jen 1535 Kč čistého. Proč? 1965 Kč “sežerou” odvody na SP a ZP (odvod na zdravotní pojištění se “nevýhodně” dorovnává na státem stanovenou minimální výši). Slevu na dani 2 320 Kč sice stále máte, ale pokryje pouze 15% daň z příjmů, která je v tomto případě také 525 Kč.
   #mazanytip: Pokud ale dodáte mzdové účtárně potvrzení, že jste státní pojištěnec = platí za vás minimální zdravotní pojištění stát, odvedete ZP pouze z reálně vydělané částky. Jinými slovy, pokud doložíte, že pobíráte rodičovský příspěvek nebo čerpáte rodičovskou dovolenou, nemusíte se navýšení odvodu na ZP bát.
  • 10 001 Kč hrubého je to pro vás 8199 Kč čistého (#postřeh: čistého vychází méně než u stejné částky na DPP kvůli dorovnání ZP na minimální výši).
  • 15 200 Kč (= výše minimální měsíční mzdy pro rok 2021) hrubého je 13 528 Kč čistého.

#mazanytip: Podle čeho vybírat?

Každému je asi jasné, že pokud se vejdete do 300 hodin ročně a 10 000 Kč měsíčně, vyhrává DPP. Pokud je hodin více, není příliš na výběr. Výše zdanění (15 %) je v případě obou dohod totožné! Při podpisu “růžového prohlášení” máte v případě DPP i DPČ nárok na stejnou výši slevy na poplatníka (měsíčně 2320 Kč). V případě DPČ je potřeba dodat podklad, že jste státní pojištěnec, jinak se vás bude týkat minimální odvod na ZP = 13,5 % ze státem stanovené minimální mzdy. Pokud si tedy podklady nedodáte a na DPČ vyděláte méně než 15 200 Kč (= minimální mzda pro rok 2021), bude vám dodatečně strženo “větší” ZP, aby bylo dorovnáno 2052 Kč ( = minimální měsíční zdravotní pojištění). U výdělků vyšších než 15 200 Kč není potřeba žádné dokládání řešit.

A CO FAKTURACE?

Zastřešení přivýdělku formou fakturace se dá zvážit, pokud se bavíme o podnikání (= soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku) a ne o závislé činnosti (= zaměstnání).

Fakturovat můžete jako osoba samostatně výdělečně činná (= osvč). V případě souběhu podnikatelské činnosti se zaměstnaneckým poměrem, pobíráním peněžité pomoci v mateřství či pobíráním rodičovského příspěvku, budete v kategorii “osvč vedlejší”. Vysvětlení všech výhod (z mého pohledu) najdete ve starším příspěvku tady.

Z finančního hlediska nás zajímá hlavně kouzelné slovní spojení: “rozhodná částka”. Ta pro rok 2021 byla stanovena státem na 85 059 Kč. Pokud se s ročním výdělkem (příjmy minus výdaje) vejdete pod rozhodnou částku, odvedete pouze minimální zdravotní pojištění.

Modelový příklad fakturace podle M.M.

M.M. si vypočetla, že pokud za rok 2021 vyfakturuje 212 600 Kč, od kterých odečte paušální výdaje ve výši 60 %, do limitu se stále vejde.
212 600 Kč – 60 % z 212 600 Kč => 212 600 Kč – 127 560 Kč = 85 040 Kč
85 040 Kč < rozhodná částka 85 059 Kč.
Jediný odvod by v případě tohoto “limitního výdělku” (tak to bych to nazvala já, kdy se vejdeme těsně pod rozhodnou částku) by bylo roční zdravotní pojištění ve výši cca 5741 Kč (možná nemám výsledek na desetikoruny koruny přesně, protože jsem nebrala v potaz případné zaokrouhlování).

Samozřejmě záleží na druhu činnosti, která určí % výši paušálních výdajů, to je potřeba si kdyžtak dohledáte. Kouzelná formulka: “sazba paušálních výdajů” nebo “výdajový paušál” je k vašim službám na Googlu :).

PRÁCE NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK a její případné úskalí

Rozhodně nejsem odborník na pracovní právo, na VŠE jsme sice v rámci vedlejší specializace na to měli jeden samostatný předmět, ale až tolikrát jsem v zákoníku práce bohužel nelistovala :).

 1. Pokud si budete na částečný úvazek přividělávat u dosavadního zaměstnavatele,
  a máte stále trvající i původní smlouvu, PPM s dalším dítětem bude stejná jako s přechozím, pokud stihnete nástup na mateřskou do 4 let věku staršího dítěte.

ČSSZ: Pokud je matka na rodičovské dovolené s prvním dítětem do 4 let jeho věku a má platnou pracovní smlouvu, ze které jí vznikl nárok na první peněžitou pomoc v mateřství, vznikne jí nárok na tuto dávku i v souvislosti s dalším těhotenstvím. Nově se zjišťuje i denní vyměřovací základ (DVZ) pro výpočet dávky. Pokud k nástupu na dávku dojde do 4 let věku předchozího dítěte u stejného zaměstnavatele, porovná se nově zjištěný DVZ s DVZ, který byl použit pro výpočet předchozí PPM. Pro stanovení nové peněžité pomoci v mateřství se použije vyšší denní vyměřovací základ.

2. Pokud už ale nemáte trvající pracovní smlouvu (např. byla jen na dobu určitou) a v průběhu rodičovské nastoupíte na zkrácený úvazek (jedno zda k původnímu nebo novému zaměstnavateli), bude se vám vypočítávat případná další PPM z onoho zkráceného úvazku, i když stihnete další nástup na mateřskou do 4 let věku dítěte.

JAK OVLIVNÍ VÝDĚLKY DAŇOVOU SLEVU NA MANŽELKU?

A raději ještě mrkněte na článek o slevě na manželku, ať máte kompletní přehled o tom, kolik se vám opravdu vyplatí za rok vydělat:).